Schuren

Productie

Aantrekkelijk houtbeeld

De volgende stap is het formeren van de lamellen, zodat een visueel aantrekkelijk houtbeeld ontstaat. Het lijmen gebeurt door middel van hoog frequent waarbij de norm DIN EN 204-D4 gehanteerd wordt.

Schuren

Na het persen van de platen worden deze geschuurd. Het schuren gebeurt met oplopende korreldikte, beginnend bij 24 en oplopend via 40 en 80 naar een eindbewerking met 120. Hierna zijn de panelen geschikt om te lakken of te beitsen.

PDF voedselveiligheidscertificaatVoedselveiligheidcertificaat onze gebruikte D4 lijm